• Her türlü ulusal ve uluslar arası kültürel aktivite organizasyonlarını düzenlemek ve idare etmek. (Üniversite, şirket ve bayi toplantı konserleri, Vakıf / Dernek etkinlikleri, kültürel konferanslar, AB projeleri, sempozyum, kongre, seminer, panel, festival, şenlik, turne, master class, yaz kampı, eğitim günleri, sanat atölye çalışmaları, workshop)

• Spor, kültür ve eğlence hizmetleri vermek.

• Her türlü enstrüman ve basılı eser basım, yayım ve satışını yapmak (Dergi, kitap, CD, gazete v.b.)

• Sanatçılara menajerlik hizmeti vermek

• Her türlü müzik eğitimi vermek

• Her türlü film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri vermek

• Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri vermek

• Fotoğrafçılık hizmetleri vermek.

• Tercüme hizmetleri vermek.

• Avrupa Birliği ve diğer yabancı ülkelerin hibelerinden ve yerel kaynaklı hibelerden yararlanarak çeşitli kurumlara eğitim, kültür, sanat, engelliler, çevre vb. birçok konuda proje yazımı ve yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermek.(Üniversiteler, meslek yüksekokulları, araştırma merkezleri, fakülteler, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek liseleri, rehberlik araştırma merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, anaokulları, sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar, belediyeler, birlikler, meslek odaları, esnaf odaları, valilikler, kaymakamlıklar, kooperatifler, özel firmalar)

• Her türlü konser ve festival organizasyonu gerçekleştirmek.

• Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık, test değerlendirme, öğrenci
• değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama
gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetler)

• Eğitim yönelik olarak yapılan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri

• Eğitim danışmanlığı faaliyetleri