KORNO SANATÇISI

Zafer Yümlü

İzmir’de doğdu. İlk müzik derslerini A. Faruk Kakınç’tan aldı. 1990 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girerek Doç. Ferhat Güneri’nin korno öğrencisi oldu.

1994-1998 arası Ertuğrul Karamenderes ile “Rus Ekolü” üzerine çalıştı.

GENEL
KOORDİNATÖR

1997’de bir dizi dinleti için gittiği Fransa’da Rouen Konservatuvarı’nda Prof. Charles Lecomte ile; 2000 yılında ise İsviçre’de “Cenevre Konservatuvarı’nda Prof. Gregory Cass ile çalıştı.

1995 – 2001 yılları arasında İzmir, Çukurova ve Bursa Senfoni Orkestraları’nda konuk korno sanatçısı olarak görev aldı.

2002 yılında İzmir’de bir ilki gerçekleştirerek “Çok Sesli Dünya Şarkıları Topluluğu”nu kurdu. Bu topluluk, farklı dillerde çok sesli koro ezgileriyle çeşitli çalışmalarda bulundu.

2004 yılında Türkiye’de bir ilke imza atarak, Türk kültürünün tanıtımı ile ulusal ve uluslararası müzik alanında etkinlikler gerçekleştirerek toplumu bilinçlendirmek amacında çaba harcayan “Ensemble Feverish Music Uluslararası Kültür Ajansı”nı kurdu.

2007’de Türkiye’de ilk defa Ege Üniversitesi işbirliği ile “Bir Enstrümanı Tanıyalım” adlı seminer programları yaptı ve aldığı davetler üzerine bu seminerleri Türkiye’nin çeşitli üniversite ve eğitim kurumlarında gerçekleştirdi.

Yümlü, 2009 yılında AB Kültür Başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilen “Art BALTICA Summer Academy 2009”a konuk sanatçı olarak davet edilmiş ve orada korno eğitimi vermiştir. Litvanya, Letonya ve Türkiye işbirliği ile gerçekleştirilen bu etkinlikte, ailesi alkol ve uyuşturucu nedeni ile parçalanmış çocuklara, farklı kültürler tanıtılmış ve çeşitli eğitimler verilmiştir.

Türkiye’de ilk olarak bir korno sanatçısına, Zafer Yümlü’ye ithafen İtalyan besteci Andrea Ferrante tarafından bir konçerto yazılmıştır.

Ensemble Feverish Music Uluslararası Kültür Ajansı, 2012 yılında Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleşen “Klasik Müzik Enstrümanları Konuşuyor” projesinde, proje ortağı olarak yer aldı. Bu projenin amacı, yabancı ve Türk bestecilerin eserlerinden oluşan oda müziği konserleri ile ilköğretim öğrencilerine klasik müzik sevgisi kazandırılarak klasik müzik enstrümanlarının tanıtılmasını sağlamak, geleceğin sanatçıları olabilecek çocuklarda farkındalık yaratarak yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktı. İzmir’in Bayraklı ilçesinde yer alan on tane ilköğretim okulunda gerçekleşen bu projede Zafer Yümlü, öğrencilere “Çoksesli müzik nedir? Klasik müzik enstrümanlarını tanıyalım” isimli seminer sunumu gerçekleştirdi. Bu projenin ışığında zaman içinde Ensemble Feverish Music Uluslararası Kültür Ajansı tarafından gerçekleştirilen yeni projelerle 1.600 öğrencinin konu hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Yümlü, 2013 yılında da Avusturya’nın Dorbirn şehrinde düzenlenen “Dornbirn International Horntage 2013” etkinliğine konuk korno sanatçısı olarak katılmıştır. Bu etkinlikte, Yümlü’nün kendi düzenlemelerinin yer aldığı “Dört Korno için Anadolu Ezgileri” adlı kitabından eserler seslendirilmiştir.

Sanatçı, aynı yıl Türkiye’nin ilk korno dörtlüsü olan Anatolia Horn Quartet’i kurdu.

Türkiye’nin ilk brass festivali olan “1.Uluslararası Menderes Brass Festivali”de 2014 yılında İzmir’in Menderes ilçesinde Zafer Yümlü tarafından gerçekleştirilmiştir.

2015 Yılında üniversite öğrencilerini uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirmek amacında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Maddeyle Değil Sanatla Yaşa” projesi kapsamında Zafer Yümlü tarafından konserler gerçekleştirilmiş, ”Müzikal Zekâ”, “Müziğin Madde Bağımlılığını Önleyici Olarak Hayatımızdaki Önemi” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir.

2 Aralık 2015 tarihinde ise Türkiye ve İzmir’de ilk defa Ensemble Feverish Music Uluslar arası Kültür Ajansı organizasyonuyla engellilerin neler yapabileceğine dikkat çekmek amacı ile bir konser gerçekleştirilmiştir. Bu konserde, doğuştan kolları olmayıp ayakları ile korno çalan dünyanın tek engelli korno sanatçısı Felix Klieser ile Zafer Yümlü, Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası eşliğinde J.HAYDN’ın iki korno için konçertosunu seslendirmişlerdir. Şef Hakan Şensoy yönetiminde, Berlin Filarmoni Orkestrası solistlerinden Felix Klieser’in katılımı ile Yaşar Üniversitesi Konser Salonu’nda gerçekleştirilen bu konserin geliri, zihinsel engellilerin rehabilitasyonu için çaba harcayan bir derneğe kalmıştır.

Yümlü, 20119 yılında Aydın’ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen 1.Uluslararası Aphrodisias Ara Güler’i Anma, Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali düzenleme kurulunda yer almıştır.

Sanatçı, Türkiye’nin en eski müzik ödülü olan Mavi Nota Müzik Ödülleri’nde juri üyeliği yapmıştır.

Halen genel koordinatörü olduğu Ensemble Feverish Music Uluslararası Kültür Ajansı’nda çalışmalarını sürdüren Yümlü, çok sesli müziğin çeşitli branşlarında öğrenciler yetiştirmekte, dünya çapında sanatçıların katıldığı uluslararası master classlar, festivaller ile kültür ve eğitim konusunda AB projeleri gerçekleştirmektedir.

Dünya çapında pek çok sanatçı ve topluluğun Türkiye’deki temsilcisi olan Yümlü’nün, Almanya’da yayımlanmakta olan “Dört Korno için Anadolu Ezgileri” adlı bir kitabı bulunmaktadır. Dünya’da ilk ve tek olan bu kitapta Anadolu’nun farklı bölgelerinden halk ezgileri bir batı müziği enstrümanı olan korno ile seslendirilmektedir. Böylece, Türk kültürünün uluslararası tanıtımı sağlanmaktadır. Yümlü’nün bu kitabı, Mısır’daki dünyaca ünlü İskenderiye Kütüphanesi envanterine alınmıştır.

Sanatçı, kültür kurumlarının yönetimi ve işleyişi konusunda uzman bilirkişidir.

Halen, kültürel miras ve turizm alanında öğrenimine devam eden Zafer Yümlü, çok sesli müzik alanında organize edilen birçok sempozyum ve seminere de konuk konuşmacı olarak katılmıştır. Çeşitli internet sitelerinde ve yazılı basında Türkiye’nin kültürel sorunları ve çözümleri ile çok sesli müzik alanında yayınlanan birçok makalesi ve bildirileri bulunmaktadır.

 

Give Back Globally Program - Canada

ONLİNE Kurs

Mezopotamya'dan Avrupa'ya Anadolu Melodileri ve Korno

Bu derste, Zafer Yümlü sizi tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Binlerce yıllık bir coğrafyadaki farklı melodiler ve ritimleri öğreneceksiniz.