İlk olarak Yunan tarihçi Heredotos’un sözünü ettiği Kral Yolu, Batı Anadolu’da Manisa’nın Salihli ilçesi yakınlarındaki Sardes kentinden başlamaktaydı. Anadolu’yu baştan sona kateden bu yol, Pers İmparatorluğu’nın merkezi Susa’ya ulaşıyordu. Heredotos bu yoldan söz etmekle beraber, yolun izlediği güzergah hakkında ayrıntılı bilgi verememektedir.

Kral Yolu hakkında sahip olduğuz bilgiler sınırlıdır. Çeşitli araştırmacıların kabul ettikleri üç ayrı rotadan en çok kabul göreni, Sardes-Sivrihisar-Gordion-Ankara-Turhal-Gümenek-Sivas-Malatya-Diyarbakır’dır. Diyarbakır’dan sonra yol güneydoğu doğrultusunda devam ederek Ninova, Babil üzerinden Susa’ya, oradan da Persepolis’e ulaşmaktaydı.

Kral Yolu, Frigya Bölgesi’nden geçerek Kızılırmak’a ulaşmaktaydı. Kızılırmak aşıldıktan sonra Cappadocia bölgesine ulaşan yol, buradan sonra Cilicia bölgesini katetmekteydi. Fırat Nehri’ni aştıktan sonra Anadolu’nun doğal sınırlarının dışına çıkan Kral Yolu’nun, Sardes’ten Susa’ya kadar uzunluğu 2700 km idi ve doksan günde katediliyordu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir