UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Doğu Anadolu bölgesinde en çok tanınan yerlerin başında gelen I.Antiochos’un mezar anıtı ve üzerindeki tümülüsü Adıyaman ilinin Kahta ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Nemrut Dağı’nın doruğunda yer alır. Tümülüs, küçük taşların yaklaşık 50 metre yükseklikte ve 150 metre çapında bir alana yığılmasıyla oluşturulmuştur. Tümülüsün doğu, batı ve kuzey tarafında üç teras bulunur. Bunlardan doğudaki teras heykel ve mimari kalıntılarıyla daha fazla önem taşır. Teras, batıda büyük boyutlu heykellerle doğuda sunak, kuzey ve güneyde ise taş blokların oluşturduğu duvarla çevrilidir.

8 – 10 metre yüksekliğinde ve tahtta oturur şekilde yapılan heykellerin başları düşmüştür. Buradaki yazıtlar heykellerin kime ait olduğunu gösterir. Bunlar Apollon, Tyche, Zeus, Antiochos ve Herakles’tir. Bunların iki tarafında birer aslan ve kartal heykelleri bulunur.

Benzer şekilde batı terasta da heykeller bulunmaktadır ve sıralanış biçimi doğu terastaki gibidir. Heykellerin başları yine yere düşmüş durumdadır. Buradaki heykeller de tahrip olmuş durumdadır. Bu heykeller dışında hem doğu hem de batı terastaki büyük taş levhaların terasa bakan yüzlerinde Antiochos’un Persli ve Makedonyalı soyunu tasvir eden kabartmalar bulunur. Kabartmaların dış yüzeyinde ise bunların kimler olduğunu belirten yazılar bulunur. Ayrıca doğu ve batı terastaki taş blokların arkasında adeta Antiochos’un vasiyetnamesi niteliğinde, ülkenin emir ve yasakları ve kralın doğum günü ile tapınma işlerinin nasıl yapılacağını gösterir uzun bir yazıt bulunur. Kuzey teras ise diğer iki teras arasında geçiş sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir