Merhaba.

Sanat ve bilim genellikle birbirinden ayrı tutulan iki alandır. Matematik ve müzik, bilimin ve sanatın iki elemanıdır. Matematik “doğru” olan, müzik ise “güzel” olandır.

Kimileri matematiğin doğadan geldiğine inanır. Kimileri ise matematiği insanların yarattığına inanır. Müzik, nedensiz bir şekilde insanı harekete geçirmede etkilidir, matematik ise nedensiz bir şekilde doğayı harekete geçirmede etkilidir.

Her ikisinde de estetik vardır. Her ikisinde de evrensel bir dil vardır.  Her ikisinde de bir stil vardır. Bir müzisyen Bach’ı nasıl ilk melodilerinden anlayabiliyorsa, bir matematikçi de Gauss’u  ilk satırlardan fark edebilir.

Matematik ve müzik ilişkisi çeşitli boyutlarda düşünülebilir. Müziğin armonik yapısı matematikseldir. Sadece matematikseldir demek yanlıştır ancak belirli kurallara bağlı olarak biçimlendirilir. Tarihin değişik dönemlerinde değişik kurallar uygulanmıştır ancak mutlaka matematiksel bir köken olmuştur.

Müziğin bilişsel aktiviteler üzerine etkisi de vardır.  Gerek arka plan müziği olarak kullanılan müzik, gerekse müzik eğitimi kişilerin bilişsel performanslarını dolayısı ile matematik performanslarını geliştirmektedir.

1996 yılında Avusturalya’da yapılan bir çalışmada okul öncesi dönemi çocuklara 10 ay boyunca haftada bir saat müzik eğitimi verilmiş, bu eğitimin çocukların matematik yetenekleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Sonuçta müzik eğitimi alan guruptan matematik konusunda daha yüksek başarı elde edilmiştir.

Los Angeles’ta yapılan bir çalışmada ise 135 öğrenciye 4 ay boyunca piyano eğitimi verilmiş ve eğitim verilmeyen guruba göre matematik puanlarında %27 oranında artış görülmüştür.

Müzik ile bilişsel aktivitelerin gelişimi konusunda yıllardır çeşitli araştırmalar yapılmıştır.  En çok ilgi gören araştırma 1993’te “Mozart Etkisi” (Mozart Effect) olarak duyurulmuş ve çok dikkat çekmiştir.  Araştırma Frances Rauscher tarafından yürütülmüştür.  Amerika’da Psikoloji bölümünde okuyan 38 öğrenciye  10 dakika süre ile Mozart’ın iki piyano için yazdığı Re Maj. piyano sonatı dinlettirilmiştir.  Daha sonra öğrencilere üç boyutlu düşünme testi uygulanmıştır. 

Sonuçta, kontrol grubuna kıyasla Mozart dinleyen gruptan 8-9 puan daha yüksek sonuçlar elde edilmiştir.  Müzik ile üç boyutlu düşünme arasındaki ilişki o dönemde ortaya atılmıştır. Sonuçlar açıklandıktan sonra araştırmacılardan birisi olan teorik fizikçi Gordon Shaw Mozart müziğinin beyne jimnastik yaptırdığını öne sürmüştür ve şöyle demiştir: “Karmaşık yapılı müziğin matematik ve satranç gibi ileri düzey beyin etkinlikleri ile ilgisi olan belli karmaşık  sinirsel örgütler arasındaki iletişimi kolaylaştırdığına inanıyoruz.  Bunun aksine basit ve tekrara dayanan müziğin karşıt bir etki yapabileceğini düşünüyoruz.”  

Müzikle kalın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir