Mehter, Dünya’nın en eski askeri bandosudur.

Mehter, Farsça “mihter” kelimesinin Osmanlılarda aldığı şekildir. Anlamı ulu ve en büyüktür. Osmanlılarda ilk mehterhanenin oluşumu, Selçuklu Sultanı’nın, Osman Gazi’ye hakimiyet işareti olarak “Tuğ” göndermesi ile başlar. Tuğ kelimesi kös ve davul, nevbet davulu, mehterhane ve sancak anlamlarına gelir.

Mehter müziğini, mehter çalgıları ile yapılan müzik türü olarak tarif edebiliriz. Türklerde askeri müziğin ilk belgelerini, eski Türk yazıtlarında bulmak mümkündür. 8. yüzyılda yazılan Orhun yazıtlarında “köbrüğe” ve “tuğ” adlı çalgılar görülür. Boru, 12. Yüzyılda “Nay-i Türki” adı ile savaşlarda çalınıştır.

Askeri müzik takımlarını Abbasilerde, Harzemşahlarda, Büyük Selçuklularda, Anadolu Selçuklularında, İlhanlılarda, Memlüklerde ve Anadolu Beyliklerinde görmekteyiz. Askeri müzik takımlarına özgü bazı çalgılar hariç olmak üzere, esnaf mehterleri, zurna, davul, nakkare, def ve boru çalıyorlardı. Mehterdeki enstrümanların ses renkleri bu bandonun kendine özgü rengi yaratmıştır.

Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Mehteran Birliği’nde bu müzik dinlenebilmektedir.

Tagged with:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir